NFLAT logoNFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk.


Kurs

Individuell undervisning foregår kontinuerlig. Det holdes også introduksjonskurs for deg som ikke har hatt timer tidligere, og kurs som tar for seg Alexanderteknikken i ulike aktiviteter. Kurs blir annonsert på denne siden. Ta kontakt med en lærer i ditt område for informasjon.


Let go of tension

Workshop lørdag 10. november, Oslo.

I våre travle liv kaster vi bort mye energi og skaper unødvendige spenninger. Over lang tid har vi tillagt oss uvaner som påvirker hvordan vi beveger oss, tenker og føler.

Med Alexander-teknikk lærer du å ta bort skadelige vaner, og med dem de tilhørende spenningene, og å få tilbake en bedre balanse mellom kropp og sinn.

Gjennom en aktiv læreprosess basert på observasjon og kunnskap om hvordan kropp og sanseapparatet er ment å arbeide sammen, vil du kunne utvikle bedre forståelse av egen kroppsbruk.

Du vil oppdage nye måter å bevege og tenke på, og utvikle praktiske evner som du kan bruke i ditt dagligliv.

Åpen for alle uansett forkunnskaper.

Lærere: Irmel Weber (Berlin), Thierry Guénin (Berlin/Oslo)
Tidsrom: lørdag 10. november 2018
Kurssted: Atelier24, Torggata 10
Pris: 560 NOK

Info og påmelding: kontakt@atelier24.no

Kontakt lærerene

Kontakt en lærer i ditt område for mer informasjon eller for å bestille en time.

Kontakt lærer

Copyright © NFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk. Alle rettigheter reservert. Fotografi av Martin Tosterud og websider av Heroic dots.