NFLAT logoNFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk.


Nyheter

Forskningsresultater 2023

Flere vitenskapelige studier på Alexanderteknikken ble publisert i 2023. Av de mest interessante var et eksperiment som undersøkte effekten av mental selvinstruksjon på balanseevne. Tidligere er dette undersøkt hos eldre mennesker. Denne gangen var forsøkspersonene unge voksne. En av konklusjonene var at «...the common practice of instructing young adults to use effortful posture may impair their balance performance ...».

Du kan lese om forskningen her: Postural instructions affect postural sway in young adults

En annen interessant studie sammenlignet balanse og gangmønster hos en gruppe Alexanderteknikk-lærere med en kontrollgruppe i tilsvarende alder uten bakgrunn i Alexanderteknikken. Her indikerte resultatene at: «Smoother control of upright posture, more stable torso motion, and less restrained arm mobility suggest that Alexander Technique training may counter movement degradation that is found with aging».

Du kan lese studien her: Altered coordination strategies during upright stance and gait in teachers of the Alexander Technique

Nyhetsarkiv

Få nyheter ved å følge oss på facebook og twitter

  • Copyright © NFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk. Alle rettigheter reservert. Fotografi av Martin Tosterud og websider av Heroic dots.