NFLAT logoNFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk.


Alexanderteknikk

HVA ER ALEXANDERTEKNIKK?

Alexanderteknikken er en praktisk metode for å oppnå effektiv og balansert bruk av kroppen. Den kan anvendes i enhver aktivitet. Alexanderteknikken lærer deg å bli bevisst dine reaksjonsmønstre og bevegelsesmåter. Du lærer å skjelne mellom nødvendige og unødvendige spenninger slik at kroppsbruken tilpasses de oppgavene du skal utføre. Ofte er det gamle vaner som bestemmer hvordan vi beveger oss. Når vi begynner å gjenkjenne hva vi faktisk gjør, kan vi lettere bryte med uheldige vanemønstre. Hos små barn ser vi hvordan kroppens naturlige holdningsmekanisme kan fungere. De beveger seg på en velkoordinert måte og har en fri og avspent kroppsholdning. Gjennom Alexanderteknikken kan vi gjenoppdage dette hos oss selv.

HVEM HAR NYTTE AV ALEXANDERTEKNIKKEN?

Alle kan dra nytte av Alexanderteknikken, og de som lærer seg Alexanderteknikk gjør det av mange forskjellige grunner. Det kan for eksempel være:

  • De har et fysisk problem i form av nakke/ryggsmerter, belastningsskader eller problemer med åndedrett og stemme. Alexanderteknikken er ingen terapi, men kan allikevel ha stor terapeutisk virkning. I undervisningen jobber man med den generelle kroppsbruken, fremfor å fokusere på spesifikke symptomer. Dermed kan du selv oppdage årsakene bak problemet. Du kan i større grad ta ansvar for din egen helse. Ikke minst kan Alexanderteknikken forebygge nye skader i fremtiden.
  • De er utøvende kunstnere; musikere/sangere, skuespillere eller dansere. Disse er helt avhengig av en optimal bruk av kroppen i sitt arbeid. I disse yrkene er det lett å overbelaste enkelte deler av kroppen. Siden Alexanderteknikken tar hele kroppen i betraktning, kan utøveren arbeide mer balansert og effektivt. Alexanderteknikken blir en integrerende faktor for den variasjon av teknikk utøveren må beherske.
  • De er idrettsutøvere som benytter seg av Alexanderteknikken for å oppnå bedre kroppsbeherskelse og en mer effektiv utnyttelse av kreftene. Idrettsutøvere opplever også at de får bedre balanse og større smidighet. Utøvere av f.eks. t`ai chi eller aikido kan benytte Alexanderteknikken på tilsvarende måte.
  • De er mennesker som ønsker å lære en teknikk som hjelper dem til å takle ulike livssituasjoner bedre. De finner at de kan bevare ro og oversikt under stress, og at de er mer våkne og fleksible.

HVA SKJER I EN UNDERVISNINGSTIME?

Alexanderundervisningen foregår som oftest individuelt. Du blir ledet gjennom enkle, dagligdagse bevegelser, som å sitte, reise seg, bøye seg ned, eller gå. Ved hjelp av lett berøring og muntlig veiledning gir læreren klienten en alternativ måte å bevege seg på. I undervisningen vektlegger man en fleksibel og dynamisk kroppsbruk fremfor holdninger og posisjoner. Det vi kaller kroppsholdning er kun en refleksjon av måten vi bruker oss selv på. I deler av timen vil læreren jobbe med klienten liggende på en benk i en form for aktiv hvilestilling. I denne stillingen er det lettere for deg å oppdage og gi slipp på unødvendige spenninger. I timen benyttes enkle bevegelser. Dette er nødvendig i begynnelsen for at du skal forstå og nyttiggjøre deg Alexanderteknikkens prinsipper. Etter hvert vil man bruke mer komplekse bevegelser ut ifra klientens egne behov. Det kan f.eks. være å skrive, snakke, løfte tunge gjenstander eller aktiviteter knyttet til en yrkessituasjon som musikkutøving eller PC-bruk. Uansett aktivitet er Alexanderteknikkens prinsipper alltid i fokus. Med dette som utgangspunkt blir du oppfordret til å observere dine egne reaksjoner, også i det daglige. Alexanderteknikken vil ikke gi deg et sett med øvelser, men en ferdighet i å observere egne reaksjoner, og en nøkkel til å forandre disse.

LITT OM PRINSIPPENE

Alexanderteknikken lærer deg at det fysiske og det mentale er to sider av samme sak; god kroppsbruk avhenger av at vi bruker tankene og oppmerksomheten aktivt. Oppmerksomheten vil hele tiden inkludere forholdet mellom ryggsøylen og hodet. Hodet veier relativt mye, og fordi tyngdepunktet er i forkant, er det nakkemuskulaturen som justerer den fine balanseringen av hodet. Ved å la være å spenne disse musklene unødvendig kan hodet finne en retning oppover. Holdningsmuskulaturen langs ryggsøylen vil aktiveres, og ryggen kan forlenges fremfor å kollapse. Dette er en naturlig prosess som fungerer hvis vi tillater den å gjøre det. I utgangspunktet er det tyngdekraften som er det stimulus som gjør at vi er oppreist; forholdet mellom hodet og resten av kroppen er med på å avgjøre om det skjer på en fri og uanstrengt måte. Når du arbeider med Alexanderteknikken, vil du merke at selv små forandringer i kroppsbalansen vil kjennes fremmed. Spenninger og uvaner har bygd seg opp over tid, og kroppssansen er innstilt på det kjente. Det er dette som gjør det vanskelig å forandre på gamle vaner. Vi gjør det som “føles rett”. Ved å være mer oppmerksomme, kan vi stoppe et vanemønster og gi oss selv mulighet til å bruke kroppen avspent og naturlig.

HVEM VAR FREDERICK MATTHIAS ALEXANDER?

Alexanderteknikken har sitt navn etter den australske skuespilleren Frederick Matthias Alexander (1869-1955). I løpet av sin skuespillerkarriere utviklet han problemer med stemmen; han ble hes og kunne miste stemmen under forestillinger. Legen beordret hvilekurer, men problemene kom tilbake så snart han brukte stemmen igjen. Da bestemte han seg til selv å finne årsaken til stemmeproblemet. Alexander observerte seg selv ved bruk av flere speil og oppdaget at han spente muskulaturen unødvendig i hele kroppen når han resiterte. Gjennom mange års eksperimentering utviklet han en teknikk for å endre bevegelsesvanene. Med denne metoden løste han sitt eget stemmeproblem. I tillegg utviklet han en metode for å undervise det han hadde oppdaget til andre. I 1904 flyttet han til London hvor han hadde en stor undervisningspraksis, og mange av datidens kjente skuespillere, forfattere og vitenskapsmenn var blant hans elever. Fra 1931 utdannet han de første Alexanderlærere, og i dag finnes det Alexanderlærere i over 30 land.

Bøker om Alexanderteknikk

Lyst til å lære mer om Alexanderteknikken? Se vår liste over bøker vi anbefaler.

Litteratur

Copyright © NFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk. Alle rettigheter reservert. Fotografi av Martin Tosterud og websider av Heroic dots.