NFLAT logoNFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk.


Om NFLAT

Norsk Forening for Lærere i Alexanderteknikk ble stiftet i 1995. NFLAT er en forening for Alexanderlærere i Norge, eller med tilknytning til Norge. Foreningens formål er å:

  • Videreføre de grunnleggende ideer og prinsipper i teknikken utviklet av Frederick Matthias Alexander (1869-1955)
  • Videreutvikle og sikre et høyt faglig nivå blant lærere i Alexanderteknikken
  • Bestemme retningslinjer for utdanning av Alexanderlærere.
  • Gjøre Alexanderteknikken kjent i Norge
  • Representere medlemmene overfor det offentlige
  • Fremme en høy etisk standard blant lærere i Alexanderteknikken

NFLATs medlemmer har alle tre års utdannelse fra skoler som er godkjent av det internasjonale fagforbundet Society of Teachers of the Alexander Technique. Ved henvendelse til en Alexanderteknikk-lærer anbefales det å undersøke om vedkommende har godkjent utdannelse.

Ønsker du å bli støttemedlem i NFLAT? Som støttemedlem vil du få informasjon om kurs, du vil prioriteres når gjestelærere tilbyr privattimer i NFLATs regi og du vil få rabatt på kursavgifter. Støttemedlemskap koster 250 kroner i året.

NFLATs vedtekter og etiske retningeslinjer (pdf-filer på ekstern side)
NFLAT vedtekter
Etiske retningslinjer

NFLAT styre

Kontakt

Copyright © NFLAT, Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk. Alle rettigheter reservert. Fotografi av Martin Tosterud og websider av Heroic dots.